Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontakt

Sídlo oddílu:        U stadionu, Horní Bříza

Předseda oddílu: Jaroslav Veverka

Tajemník:             Stanislav Kapr

Členové výboru:   Vojtěch Šedivec, Lubomír Navrátil, Jaroslava Šavlíková, Václav Jícha, Josef Michálek, Stanislav Velík, Milan Zavadil, Ladislav Týmr 

 

Kontakt:  Horní Bříza, ulice Na strži

 

Správce stránek:  Stanislav Řežábek, email: st.rezabek@gmail.com

 

Kde sídlíme:

GPS souřadnice: 49°50'27.983"N, 13°21'45.963"E

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Do you want cheap and innovative advertising for little money?

Contactcen,5. 1. 2021 6:52

Gооd dаy! zkzhornibrizafotbal.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl uttеrly lаwful?
Wе оffеring а nеw uniquе wаy оf sеnding rеquеst thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh prоpоsаls аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype live:feedbackform2019
WhatsApp - +375259112693

Hi

NACOL7226,1. 1. 2021 14:42

Thank you!!1

Udelejte si darek

HelenDeamn,25. 12. 2020 3:11

Udelejte si darek - https://kshop5.pro/gDLmVY/

Partnership

James Lambert,4. 12. 2020 21:41

Good day

I`m seeking for a reputable company/individual to partner with in a manner it would benefit both parties. The project is worth $24 Million so if interested, kindly contact me through this email jl543675da@naver.com for clarification.

I await your response.

Thanks,

James Lambert

Vyčítalová

Kristýna,27. 7. 2020 13:06

Dobrý den,
bydlíme už několik let v Horní Bříze a manžel, byť původně z Pardubic, chodí koukat na místní fotbálek, fandit a samozřejmě popít pifko. Moc si přeje fanouškovskou šálu fotbalistů Horní Břízy. Prosím Vás, dá se někde sehnat. Samozřejmě ji zaplatím. Děkuji moc za info. Hezký den. Vyčítalová

Re: Vyčítalová

Stána,17. 8. 2020 16:17

My jsme ji kupovali u hospodského,domluvte se sním :-D