Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pronájem areálu

 

Ceník pronájmu fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem platným od 1.11.2011
 
 
 
Kontaktní osoba:
Stanislav Kapr, tel. 721 333 462, email skapr@seznam.cz
 
 
 
Ceník pronájmu:
Předmět pronájmu
zvýhodněná
sazba
standartní sazba
osvětlení
Trénink (1 hod.)
1000,-
1500,-
600,-
Zápas (2 hod.)
2000,-
2600,-
1200,-
Zvýhodněná sazba: Po-Pá 8:00-14:00 hod. (viz. informace o areálu)
 
 
Podmínky pronájmu:
 • Plochu lze objednat pouze na základě písemné, e-mailové objednávky, a to minimálně na 1 hodinu.
 • V případě, že se kterýkoliv subjekt nedostaví ve smluvený termín, uhradí pronájem hřiště v plné výši. Případné změny je nutné oznámit po zaplacení minimálně 48 hodin před smluveným termínem.
 • Vstup na hrací plochu je pouze v doprovodu trenéra, vedoucího mužstva nebo osoby starší 18-ti let odpovědné za pobyt na ploše.
 • Na plochu smí vstoupit v rámci pronájmu na jednu hodinu maximálně 35 osob (tzn. při tréninkové jednotce maximálně dvě družstva z jednoho oddílu).
 • Z důvodu časové návaznosti je nutné dodržovat stanovené časy.
 • Před využítím plochy a vybavení je nájemce povinnen překontrolovat jejich stav. Případné poškození ihned nahlásit kontaktní osobě. Veškeré nenahlášené poškození bude účtováno dle podmínek pronájmu poslednímu nájemci.
 • Vstup na umělou trávu je povolen pouze v předepsaném obutí, tzn. v kopačkách s lisovanou podrážkou, v kopačkách s gumovou podrážkou (turfy), v gumotextilních kopačkách a v běžecké obuvi (botasky, tenisky). Nedodržení předepsané obuvi může mít za následek vykázání z hrací plochy bez možnosti vrácení ceny pronájmu.
 • Všichni zúčastnění provozují sportovní činnost v areálu i hrací ploše na vlastní nebezpečí.
 • Subjekt, který nebude mít uhrazenou platbu za pronájem, neobdrží klíče od šatny a nebude vpuštěn na plochu hřiště.
 • Klíče od sportovního areálu a od sociálního zařízení (šatny, sprchy) budou nájemci k dispozici u správce hřiště.
 • Za veškeré úrazy a mimořádné události v průběhu pronájmu odpovídá nájemce nebo jím pověřená odpovědná osoba (trenér, pořadatel...). Pronajímatel v rámci pronájmu jen pronajímá plochu hřiště.
 • Plochu hřiště lze užít jen k činnostem běžně tam vykonávaným, za případné poškození plochy nesprávným využítím odpovídá nájemce.
 • Po skončení pronájmu je nájemce povinnen odevzat klíče od plochy a šatny a vyčkat na kontrolu areálu a vybavení kontaktní osobou.
 • Za případné poškození areálu a jeho vybavení odpovídá nájemce.
 • Za cenné odložené věci neručíme, každý je povinen řádně uzamknout šatnu!
 • Uhrazením pronájmu souhlasí nájemce s podmínkami pronájmu.
 • Veškeré případné nesrovnalosti a spory rozhoduje člen výboru SK Horní Bříza případně kontaktní osoba.
 • Kompletní nájemní podmínky jsou k nahlédnutí u kontaktní osoby.
 
 
Dobré sportovní zážitky Vám přeje
výkonný výbor
SK Horní Bříza z.s.