Jdi na obsah Jdi na menu
 

Usnesení valné hromady HB

28. 2. 2012

USNESENÍ  Z VALNÉ  HROMADY

Fotbalového oddílu TJ ZKZ Horní Bříza

konané dne 21.2.2012


Valná hromada bere na vědomí: - 1. zprávu o činnosti

                                               - 2. zprávu o hospodaření oddílu

 

Valná hromada ukládá výboru: - 1. zajistit organizaci oslav 80ti let fotbalu v Horní Bříze

 

Valná hromada schvaluje:   1. nové složení výboru:

                                                       p. Grün, pí. Šavlíková, p.Šedivec, p. Kepka, p. Zavadil

                                                       p. Kapr, p. Navrátil, p. Kučera, p. Jícha, p.Velík,

                                                       p. Michálek

                                        2. oddílové příspěvky:

                                                          dospělí              800/ za půl roku

                                                          ženy                 800/ za půl roku

                                                          dorost               600/ za půl roku

                                                          žáci a studenti   600/ za půl roku

                                                          ostatní              200/  za rok

                                                          důchodci             50/ za rok

 

Valná hromada souhlasí aby p. Kožíšek vykonával funkci pokladníka oddílu.

 

Usnesení bylo schováleno - pro 42 přítomných

                                          - proti 2 přítomní

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL Z VALNÉ HROMADY

konané dne 21.2.2012

 

Oddíl kopané TJ ZKZ Horní Bříza má v současné době 154 členů. Z toho je 48 členů mladších 18-ti let a ostatních 76 členů je starších 18-ti let.  Dalších 30 členů nebylo zaregistrováno na FAČR. Na dnešní valnou hromadu bylo pozváno 76 členů, je přítomno 44 členů, což je 52,6 %  členské základny.  Dnešní valná hromada je usnášení schopná.

 

 

Členové mandátové  komise:            p. Zavadil, p.Velík