Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pronájem hřiště a ceník

Klikni na detail kalendáře využití UMT

 

 

 

Ceník pronájmu fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem platným od 1.12.2023
 

 

ZAPAS1 (pro zápas, přátelské utkání 2 týmy )

Sazba

Zvýhodněná sazba

120 minut – 2 kabiny + sprchy (bez světel)

3 100 Kč

2600

+ osvětlení

1 200 Kč

0

Celkem - kabiny, sprchy, osvětlení

4 300 Kč

2600 Kč

 

 

 

 

Ceník pro trénink T90 - 1 kabina

Sazba

Zvýhodněná sazba

90 minut celé hřiště

1900 Kč

1300 Kč

+ 1x kabina a sprchy (do 18 osob )

400 Kč

400 Kč

+ osvětlení

900 Kč

0

Celkem - kabiny, sprchy, osvětlení

3 200 Kč

1700 Kč

 

 

 

 

 Ceník pro trénink T90 - 2 kabiny:

Sazba

Zvýhodněná sazba

90 minut celé hřiště

1900 Kč

1300 Kč

+ 2 kabiny a 2 sprchy (nad 18 osob)

800 Kč

700 Kč

+ osvětlení

900 Kč

0

Celkem - kabiny, sprchy, osvětlení

3 600 Kč

2000 Kč

 

 

 


Zvýhodněná sazba: Po-Pá 8:00-14:00 hod. (viz. informace o areálu)

 

 profoot-star-mxt-60.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace umělého povrchu:

 •   Umělý travnatý povrch III. generace LANO Profoot Star MXT 60 
 •  Atest FAČR (schváleno až pro mistrovská utkání DIVIZE) 
 •   Rozměry 90 x 54 m (hrací) 98 x 60 m (celkové)
 •   Umělé osvětlení (200 luxů)
 •   Vhodné i pro malou kopanou a futsal
 •   Kryté hráčské lavice

 

Kontaktní osoba, která přijímá objednávky za SK Horní Bříza z.s.

 

Provozní doba areálu:

 • Po – Ne 8:00 – 22:00 hod.

 

Zvýhodněné sazby:

 • Po – Pá 8:00 – 14:00

V areálu jsou k dispozici přenosné branky 2x5 m, čtyři prostorné šatny, v areálu se nachází dále restaurace a parkoviště. Areál je možno využít jak pro sportovní kluby, tak i pro firemní akce a školní iniciativy.

 

Podmínky pronájmu:

 • Plochu lze objednat pouze na základě písemné, e-mailové objednávky, a to minimálně na 1 hodinu.
 • V případě, že se kterýkoliv subjekt nedostaví ve smluvený termín, uhradí pronájem hřiště v plné výši. Případné změny je nutné oznámit po zaplacení minimálně 48 hodin před smluveným termínem.
 • Vstup na hrací plochu je pouze v doprovodu trenéra, vedoucího mužstva nebo osoby starší 18-ti let odpovědné za pobyt na ploše. Tato osoba je vždy dopředu i seznámena s provozním řádem areálu.
 • Na plochu smí vstoupit v rámci pronájmu na jednu hodinu maximálně 36 osob (tzn. při tréninkové jednotce maximálně dvě družstva z jednoho oddílu).
 • Z důvodu časové návaznosti je nutné dodržovat stanovené časy.
 • Před využítím plochy a vybavení je nájemce povinnen překontrolovat jejich stav. Případné poškození ihned nahlásit kontaktní osobě. Veškeré nenahlášené poškození bude účtováno dle podmínek pronájmu poslednímu nájemci.
 • Vstup na umělou trávu je povolen pouze v předepsaném obutí, tzn. v kopačkách s lisovanou podrážkou, v kopačkách s gumovou podrážkou (turfy), v gumotextilních kopačkách a v běžecké obuvi (botasky, tenisky). Nedodržení předepsané obuvi může mít za následek vykázání z hrací plochy bez možnosti vrácení ceny pronájmu.
 • Všichni zúčastnění provozují sportovní činnost v areálu i hrací ploše na vlastní nebezpečí.
 • Subjekt, který nebude mít uhrazenou platbu za pronájem, neobdrží klíče od šatny a nebude vpuštěn na plochu hřiště.
 • Klíče od sportovního areálu a od sociálního zařízení (šatny, sprchy) budou nájemci k dispozici u správce hřiště.
 • Za veškeré úrazy a mimořádné události v průběhu pronájmu odpovídá nájemce nebo jím pověřená odpovědná osoba (trenér, pořadatel...). Pronajímatel v rámci pronájmu jen pronajímá plochu hřiště.
 • Plochu hřiště lze užít jen k činnostem běžně tam vykonávaným, za případné poškození plochy nesprávným využitím odpovídá nájemce.
 • Po skončení pronájmu je nájemce povinen odevzdat klíče od plochy a šatny a vyčkat na kontrolu areálu a vybavení kontaktní osobou.
 • Za případné poškození areálu a jeho vybavení odpovídá nájemce.
 • Za cenné odložené věci neručíme, každý je povinen řádně uzamknout šatnu!
 • Uhrazením pronájmu souhlasí nájemce s podmínkami pronájmu.
 • Veškeré případné nesrovnalosti a spory rozhoduje člen výboru SK Horní Bříza případně kontaktní osoba.
 • Kompletní nájemní podmínky jsou k nahlédnutí u kontaktní osoby.